Bij onze plannen voor de toekomst hebben we ingezet op 1. samenwerking en 2. nieuw repertoire. Die samenwerkingsplannen krijgen nu vorm in de twee optredens met The Broadway Troupe uit Meppel, maar ook staat er bijvoorbeeld op 6 april 2019 een optreden gepland met het senioren popkoor Just for Fun en leden van de muziekvereniging Excelsior, beide uit Dalfsen. Daarnaast hebben we hard gewerkt aan een nieuw repertoire: Spoom’s reis om de wereld. Dat programma is nieuw en dus nog onbekend. Al bekender is het programma “De Bonte Dinsdagavondtrein”, dat met name bij ouderen veel herkenning oproept en waarbij gezellig wordt meegezongen of meegeklapt. Meer weten over deze programma’s? Bel of mail even. Natuurlijk kunnen we ook een programma op maat maken.